Мисия:

  • Да осигурява на пациентите с МС и други автоимунни състояния актуална популярна и научна информация за заболяванията;
  • Да осигурява информация за водещи специалисти в областта на МС и невродегенеративните заболявания, както и за специалисти, лекуващи съпътстващи на МС състояния и заболявания (уролози, ендокринолози, психиатри, психолози, сексолози, рехабилитатори) по места, както и да предостави възможност на сайта на фондацията за консултиране с тези специалисти по въпроси, повдигнати от пациентите с МС;
  • Да създаде център за микробиологична диагностика на подлежащите хронични инфекции, предизвикващи автоимунните заболявания;
  • Да стартира проект за безплатно групово и индивидуално психологическо консултиране от водещи клинични психолози за всички нуждаещи се;
  • Да осигури рехабилитация в дома на болните с напреднала инвалидизация, страдащи от МС и др. невродегенеративни заболявания;
  • Да осигурява превод и разпространение на литература, полезна за пациентите с МС;
  • Да организира и подкрепя инициативи и събития, подпомагащи и откликващи на потребности на пациентите с МС.
  •