Какво трябва да знаем за множествената склероза и депресията?

 • Депресията, сама и независима от основното заболяване, води до влошено качество на живот, сексуална дисфункция и общо неразположение;
 • Депресивното разстройство е най-често срещаната психиатрична коморбидност при пациенти с МС със заболеваемост, варираща между 20-50%;
 • Депресивни симптоми се откриват при приблизително 80% от всички пациенти с МС като 20% от тях изискват фармакологично лечение;
 • Суицидни намерения са установени при 22% от пациентите с МС;
 • 80% от пациентите са с влошено социално функциониране;
 • 60-80% от хората с МС след 10 до 15 години от началото на заболяването остават без работа;
 • МС засяга качеството на живот на болните и грижещите се за тях;
 • МС засяга сексуалните взаимоотношения и стандарта на живот при над 50% от пациентите;
 • При 90% от пациентите с МС се наблюдава умора (fatigue) – когнитивни, невровегетативни и соматични симптоми, свързани с имунологичната етиология на заболяването;
 • Пациентите с МС следва да бъдат наблюдавани за депресивни симптоми и лекувани;
 • Лечението на депресията при МС следва да включва фармакотерапия и психотерапия

Ако изпитвате тревожност или се боите, че страдате от депресионни състояние можете да попълните Тестът на Цунг по-долу.

Инструкция: Моля отбележете срещу всяко от изложените по-долу твърдения отговорът, който характеризира най-добре Вашето състояние, как се чувствате в последно време.

Welcome to your ТЕСТ НА ЦУНГ

Чувствам се по-нервен и тревожен от обикновено.
Страхувам се без всякаква причина.
Лесно се безпокоя и изпадам в паника.
Имам усещането, че ще катастрофирам.
Мисля, че всичко е наред и няма да ми се случи нищо лошо.
Ръцете и краката ми треперят.
Имам болки в главата, врата и гърба.
Чувствам се слаб и бързо се уморявам.
Чувствам се съвсем спокоен и мога да стоя на едно място.
Долавям как сърцето ми бие много бързо.
Страдам от пристъпи на световъртеж.
Получавам припадъци или имам чувството, че ще припадна.
Свободно вдишвам и издишвам.
Имам усещане за изтръпване и сърбеж в пръстите на крайниците.
Страдам от болки в стомаха или разстройство в храносмилането.
Ходя по малка нужда по-често от обикновено.
Обикновено ръцете ми са сухи и топли.
Усещам как лицето ми се сгорещява и се изчервявам.
Лесно заспивам и сънят ми ме отморява.
Имам кошмарни сънища.