Чревна бактерия допринася за възникването и развитието на множествената склероза.

Проучване върху генно-модифициран модел на мишки установява, че определени бактерии в чревния тракт, предизвикващи дисбиоза в ранна детска възраст, водят до нарушение на имунологичния толеранс към централната нервна система и могат да предизвикат отключване и прогресия на множествената склероза.

Изследователите от  Rutgers Robert Wood Johnson Medical School в Ню Джърси провеждат проучване с генетично манипулирана мишка, с МС асоциирани рискови гени, установени при пациенти с  множествена склероза.

Изследователите установяват, че докато мишките са поставени в стерилна, чиста откъм бактерии среда, те не са показали признаци на МС. Но, при въвеждането в нормална околна среда и излагането им на определени бактерии, те спонтанно развиват експериментален автоимунен енцефаломиелит (ЕАЕ), подобно на МС заболяване.

В допълнение, младите мишки са показали по-голяма чувствителност към МС в сравнение с по-възрастните мишки. Това, вероятно, е свързано с повишения имунологичен толеранс, който мишките са развили с възрастта.

Анализите върху бактериите, населяващи чревния тракт показват, че мишките развиващи ЕАЕ са били с по-висока концентрация на Bacteroides vulgatus  и с по-ниска концентрация на бактериите Akkermansia muciniphila , в сравнение с контролите.

Установено е, че този бактериален чревен дисбаланс се свързва с отключването на проинфламаторни сигнали и активиране на имунните Т- клетки в ранния възрастов  прозорец, което подкрепя становището за ролята на чревния бактериален дисбаланс за отключване на МС и нейната прогресия.

Проучването показва връзка между чревния бактерии и подобни на МС заболеваемост, която е свързана с по-ранна възраст, в която МС е превалираща. Комбинацията от ранна възраст, чревен бактериален дисбаланс, и рискови гени за МС, изглежда може да отключиз аболяването. Това е и първото проучване, идентифициращо механизмите, чрез които чревни бактерии тригерират промени в имунната система, стоящи в основата на прогресията на МС.

„Установеното по време на проучването може да има терапевтично приложение с цел забавяне прогресията на МС чрез манипулирането на чревни бактерии“ споделя Suhayl Dhib-Jalbut, Директор на Rutgers-Robert Wood Johnson Център за МС. По-натаъчни проучвания могат да доведат до елиминирането на вредните за човека чревни бактерии, за които е установено, че предизвикват прогресия на МС, или чрез подпомагане на полезните бактерии, които предпазват от прогресия на МС. Изследователите наскоро получиха грант за изследване на тяхното откритие при пациенти с МС.