Рехабилитацията при Множествена склероза трябва да започне най-рано след първоначалният пристъп и диагностицирането и. Подходът, краткосрочните и дългосрочни цели за рехабилитация са строго индивидуални за всеки и зависят от множество фактори свързани със заболяването и личните особености на пациента.

Кинезитерапията като част от общата рехабилитация при множествена склероза и цялостното лечение, работи в следните основни направления:

  • Подобряване баланса и равновесието при ходене
  • Намаляване на спастично повишен мускулен тонус (спазми и скованост) като предпоставка за по добър обем на движение на активните движения и намаляване на болката
  • Увеличаване на мускулната сила
  • Подобряване на координацията на движенията
  • Преобучение на нормалните модели на движение
  • Намаляване на проблемите с пикочния мехур и червата
  • Намаляване на риска от падане
  • Подобряване на настроението
  • Подбор на подходящо помощно средство и обучение в използването му при необходимост

При необходимост, провеждане на обучение на близки и асистенти в техники за правилно преместване и обслужване, максимално безопасни както за болния, така и за този, който го обслужва.

Кинезитерапията и рехабилитацията при болни от Множествена склероза е продължителен процес. Често се налага да се провежда терапия веднага след пристъпа, целяща възстановяването на основните движения. В дългосрочен план, кинезитерапията при Множествена склероза поддържа постигнатите подобрения и е добра превенция, срещу задълбочаването на симптомите.

В практиката си съм срещал хора, които не извършват почти никакви движения, защото някой им е казал, че преумората вреди. Истината е, че и обездвижването и преумората могат да усложнят сериозно състоянието. От друга страна обаче, внимателно дозираните и целенасочени натоварвания са крайно необходими при лица с Множествена склероза.
Множествената склероза е заболяване, при което най-добър ефект се постига, когато се работи мултидисциплинарно (лекар, кинезитерапевт, психолог, ерготерапевт, логопед, социален работник) със съдействието на семейството и при пълна яснота за затрудненията, които болният среща в домашната, професионалната среда и в обществото.

На запад, хората с диагноза Множествена склероза – МС, се посещават при домашни условия от кинезитерапевт с различна интензивност – един, два или три пъти седмично, веднъж на две седмици или един път месечно, като това не изключва отделните курсове на комплексна рехабилитация в балнеосанаториални условия.

Бисер Димитров

За повече информаиция вижте тук…