Като цяло, в лечението на болните с МС не може да бъде приложена конвейерна организация. Става реч за тънка, индивидуална и ръчна работа. Успехът идва, когато лечението съчетава:

 • Болният да вярва, че ще оздравее;
 • Регенеративна терапия: От 2004 г. използваме интравенозна трансплантация на мезенхимални клетки от пъпната връв на хора. Представете си, с епроветка от 5 мл., съдържща 5 млн. клетки, се постига изключителен възстановителен ефект! В края на терапията с продължителност 10 дни при болните значително намаляват парезите, изчезва синдромът на хроничната умора, подобряват се тазово-резервуарните функции, намаляват или напълно изчезват симптомите, свързани с малкия мозък като световъртеж, нестабилност, възвръща се кожната чувствителност, както и дълбоката чувствителност. Възможността за самостоятелно придвижване се увеличава двойно. Ако смятате това за фантастика, аз ще Ви кажа не – това е реалност от днешно време.

В случай, че при Вас пристъпите са повече от 3-4 в година, не следва да се отказвате от болест-модифициращите терапии, особено в случаите, когато повлияват добре състоянието Ви и добре ги понасяте.

 • Приложение на индивидуална, планирана рехабилитация. Тя включва медикаментозна съдова терапия, физиотерапия,прием на препарата Диспорт при болните със упорита спастичност, лечебна физкултура и масаж, разходки.
 • Психодиагностика и психотерапия. Това е най-важният елемент при лечението на МС. Ние се опитваме да премахнем въздействието на предишни психотравми, да мотивираме болния да се измени отвътре и го учим как да реагира на стреса, така че той да не му вреди.

Историята на лечението със мезенхимални стволови клетки на МС започна през 2004 г., когато под ръководството на Владимир Ярыгин, академик в Руската Академия на Науките и ректор на Руския медицински университет „Николай Пирогов“, са получени мезенхимни клетки от пъпната връв на хора. Бе създадена технология за тяхното устойчиво и стандартизирано култивиране, както и бяха проведени предклинични опити върху животни. Към 2004 г. аз вече имах свой неголям, но положителен опит  от прилагането на стволови клетки при черепно-мозъчни травми и при инсулт. Ето защо аз с радост се съгласих в качеството си на лекар-изследовател да взема участие в ограничените клинични изпитания върху тяхната ефективност и безопасност при различни болести. На мен ми възложиха темата „Множествена склероза“. Първите пациенти с възторг споделяха за ефекта, който е постигнат. Изчезваше умората, намаляваха двигателните разстройства, нормализира се чувствителността, малкомозъчните функции и тазовите функции. Но не при всички! Лечебният ефект бе минимален при болните с МС, със значително поражение на ЦНС и при тези, с голяма давност на болестта, с EDSS оценка повече от 6.

Въз основа на многогодишния опит от използването на мезенхимални стволови клетки от човешка пъпна връв може да се направи извод за тяхната ефективност при следните категории пациенти с МС:

 • Пристъпно-ремитентна форма при EDSS оценка до 5.
 • Вторично-прогресивно протичане с ЕDSS оценка до 5.
 • Колкото по-ниска е EDSS оценката – толкова по-пълноценно е неврологичното възстановяване.
 • По протокол са предвидени 2 трансплантации, като втората е 2 месеца след първата.
 • Продължителността на регенерацията в нервната система след трансплантация е 6-8 месеца. По това време е важно да се правят физически упражнения и да се постигат все по-добри резултати по отношение на двигателната свобода.
 • Периодично следва да се провеждат курсове с витамини от групата В и витамин Д, приложение на съдови препарати като пентоксифилин (Трентал), понякога антидепресанти, магнезий.
 • Продължителността на ремисията с неврологично подобрение трае 4-8 години. Аз бих препоръчал при пациенти с МС поддържащо приложение на мезенхимално-клетъчна трансплантация 1 път на 2-3 години.
 • Препоръчвам работа с клиничен психолог с цел изчистване на нарушенията, свързани с емоционалното реагиране и нагласи, които са установени при МС.

Сайт на Вадим Курсенко за МС: http://bioclinic.ru/ru/

Youtube channel

Тел. на клиниката: +7 8552 361094

Email: 567611@rambler.ru