Нека се молим, братя и сестрици, българи! Това е най-доброто и най-угодното Богу в тези зли времена.

Нека и тази вечер в 21 часа, ние православните, верни Богу, се молим за всички болни от коронавирус, за всички останали болни, за дечицата, за майчица България, с упование в смирение и любов, и нека цялата си надежда възложим Нему – Безначалния, Всемогъщия, Всевладеещия Господ, Творец, Спасител и Лечител наш, Единосущният в Света Троица Отец, Син и Свети Дух. Амин!
Нека изпълним завещаното ни от апостол Павел послание:

Винаги се радвайте.
Непрестанно се молете.
За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса. Духа не угасяйте.
Пророчествата не унижавайте.
Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло.
А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.
Амин!

(Първо послание на св. ап. Павла до Солуняните 5:16‭-‬23)

Нека се молим Бог и Пресвета Богородичка да ни опазят от коронавирусната инфекция.

Нека се молим за нашите медици, които отново с голи ръце и без адекватни предпазни средства и апаратура спасяват нашите животи от коронавируса.

Нека се молим за всички медици и родители, които се борят за промяна на порочната система в здравеопазването и срещу вражеските към децата и семействата ни, към народа на България, политики.

Нека се молим Бог да ни освободи от нашите и чужди изедници.

Нека се молим да бъде осуетено ратифицирането на СЕТА.

Нека се молим Бог да осуети приемането и приложението на ЗСУ и всички закони и политики, целящи унищожението на душите и бъдещето на децата ни.

Нека се молим Бог да укрепи във вяра и мъдрост всички, които се трудят на Божията нива за укрепване духа на българския народ, за отстояване на Неговата правда и истина.

Нека се молим за всички, които се борят за нашите права и за опазване на децата и семействата ни.

Нека се молим Бог да даде дъжд и сняг над безводна България.

Нека се молим на Бог да съхрани всички християни, монаси и монахини, и свещенослужителите, и за православните манастири и храмове по света.

Помилуй нас, Господи, маловерните и грешни българи…
*****
Страшни неща се случват в света и у нас, скъпи братя и сестрици, много съгрешихме всички пред Бога…
Нека всички се покаем и смирим.
Нека в чистота и смирение, ние, православните българи, просим милост и прошка за греховете ни и за спасение на душите наши и на децата ни…


Господи, помилуй и спаси наследието си…
Нека се молим всички насилствено отнети от родителите им деца да бъдат върнати…
Господи помилуй…
Моля ви, братя и сестрици, които се обръщате към всички нас за подкрепа в молитва за ваши близки, информирайте ни за състоянието им. Нека да отдаваме благодарност на Господа за всяко изцеление и подобрение!
Благодаря ви.

Нека винаги помним Кръста и разпнатия за нас, грешните, наш Госод и Спасител, Иисус Христос…
Боже, прости нам, грешните българи….

+++

В името на Отца и Сина, и Светия дух. Амин.

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, и на всички светии, помилуй нас. Амин.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас;
Господи, очисти греховете ни;
Владико, прости беззаконията ни;
Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който Си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай нам днес;
и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото ние, грешните, като не намираме никакво оправдание, като на Владика Ти принасяме тая молитва: помилуй нас!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Господи, помилуй нас, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни милостиво и сега, като добросърдечен, и ни избави от враговете ни; защото Ти си наш Бог, и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце, и Твоето име призоваваме.

И сега, и винаги, и во веки веков.

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение за християнския род.

Господи, помилуй (12 пъти)

МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА
(От св. Макарий Велики)

Боже вечни, и Царю на всяко създание, Който ме удостои да достигна дори до тоя час, прости ми греховете, които извърших през този ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот, и да побеждавам борещите се в мене плътски и безплътни врагове. И избави ме, Господи, от суетните мисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания. Защото Твое е царството, силата и славата, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ ДУХ

Господи, Царю небесни, Утешителю, Душе на истината,
смили се и помилуй мене, грешния Твой раб,
прости на мене, недостойния, всичко, с каквото Ти съгреших днес като човек,
и не само като човек, но дори и по-зле от животно.
Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които извърших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие.
Ако в Твоето име се клех или похулих името Ти в мисълта си;
ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих,
ако излъгах или прекомерно спах,
ако беден дойде при мене и го презрях,
ако наскърбих някого, или предизвиках свада, или някого осъдих,
ако изпаднах във високомерие или се разгордях, или се разгневих;
ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави светски мисли, или помислих нещо развратно;
ако преядох, или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво;
ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея;
ако говорих неприлични неща; или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй;
ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням,
защото всички тия неща, дори и по-големи от тях извърших:
Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб.

Разреши, освободи и прости ми като благ и Човеколюбец,
та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян,
и да се поклоня, възпея и прославя пре-честното Твое име заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и во веки веков.
Амин

МОЛИТВА ЗА ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ

Всемогъщи и вечни, Господи, Боже, небесни Отче!
Погледни с очите на Твоето безмерно милосърдие нашата неволя и нужда.

Смили се над всички верни християни, заради които единородният Твой Син – нашият Господ и Спасител Иисус Христос, драговолно се предаде в ръцете на грешници и проля на Кръста Своята скъпоценна Кръв.

Заради Господа Иисуса Христа премахни от нас, всемилостиви Отче, заслужените ни беди, сегашни и бъдещи злини, вредителни смутове, войни, глад, погибел, болести и нежелателни, лоши обстоятелства.

Просвети така също и укрепи във всяко добро всички духовни и светски началници и управници, за да вършат всичко, което може да бъде за Твоя Божествена слава, за наше спаение, за общ мир и полза на всички християни.

Дай, Боже, на мира, да запазим единството на вярата без разделения и вероотстъпничество.

Обърни нашите сърца към истинско покорност на Твоята свята воля и към изправление на нашия живот.

Разпали в нас огъня на Твоята любов.

Дай ни желание и старание за всяка праведност, за да бъдем, като послушни чада, угодни на Тебе в живот и смърт.

Молим Те, така също, о Боже, за нашите приятели и неприятели, за здрави и болни, за живи и умрели.

Ние на Тебе, Господи, връчваме всички наши дела, живот и смърт.

Дай ни тук Твоята милост – удостой ни да можем и там с всички избраници да Те хвалим и славим във вечното веселие и блаженство.

Заради благодатта и милосърдието на единородния Твой Син, с когото Си благословен, и с пресвятия, и благия, и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков,
Амин

МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

Господи Иисусе Христе, Боже наш,
Ти ни заповяда да се молим и работим за благосъстоянието на Твоята Света Църква, и за единството на всички християни.

Лукавият изкусител успя да раздроби Твоя народ на разномислещо множество, което не само говори за Твоята свята истина различно, като изпада в разни заблуждения, но и враждува помежду си.

Ако войната между държавите и народите, като плод на омразата, е отречена от Тебе и е всепагубно зло, то колко повече недуразоменията в светата истина и враждата между Твоите чада, на които Ти вмени единството и християнската любов като неотменен дълг.

Затова усърдно Те молим, усили благодатта на Светия Дух върху всички християни в света, за да разберат безпогрешно Твоята правда и истина, която ни освободи от недуразуменията и враждата, та като примирени и единомислени братя, обединени в православната ни вяра, в истината и любовта, всички да възпяваме и славим в едната свята, съборна и апостолска Църква Твоето пресвето име, и на безначалния Твой Отец, и на единосъщния Твой Дух, во веки веков.
Амин

МОЛИТВА ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ В ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

Господи, Господи, сила на моето спасение!
Отвърни лицето Си от греховете ми, изличи всичките ми беззакония
и ми помогни да се усили моята вяра в Тебе, Спасителя наш.

Любовта ми към Тебе да превиши всички мои естествени сили и всяка земна привързаност.

Вярвам, Господи, помогни на моето маловерие, което проявявам всекидневно в мисли, думи и дела.

Развържи моя ум от връзките, с които тоя свят го е обвързал, за да мисли според законите на божествения Твой разум.

Освободи сърцето ми от бремената, които лежат върху него и го притискат към земното и вещественото.

Окрили волята ми, за да търси и върши Твоята всесъвършена воля.

Оправяй стъпките ми във вярата и любовта,
защото колебливо ходя, а много препънки стоят на пътищата на живота.

Ти си път на спасяваните.
Нека Твоята незагасваща Светлина да просветлява душата ми, за да може тя винаги, при всички случаи на съмнение, колебание, нерешителност, земна боязън или човешка сигурност, да намира Тебе, пътя на истинския живот.

Пази ме от всякакво плътско мъдруване, което е вражда против Тебе, против Твоята истина и воля.

Не допускай да ме овладее мисълта за земното.

Ти знаеш какво ми е потребно за моя земен живот.

Не ме лишавай от него, помогни ми чрез благословен от Тебе труд да го придобия,
но ме запази от лукавото мъдруване на плътта, което превръща земното благо в най-висша ценност и в най-силна привързаност.

Отвори ми очите да виждам живота в истинска, а не в лъжлива светлина
и да помня всякога, че преди всичко трябва да търся Твоето царство и Твоята правда,
а останалото ще ми се придаде.

Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина – до облаците,
Твоята правда – като планини Божии и Твоите съдби – велика бездна.
Помогни ми да преуспявам в духовния живот и душата ми всякога ще се хвали с Тебе, Господа на моето спасение.
Амин.

МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА ЗА ОПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Господи Иисусе Христе, Ти си пътувал през градове и села и си изцерявал всяка болест и всяка немощ. По Твоя заповед болните са оздравявали. Ела ни на помощ сега, когато светът е обхванат от болестта на коронавируса, и ни позволи да изпитаме лечебното действие на любовта Ти.

Излекувай болните и заразените от вируса. Нека възвърнат здравето и силите си чрез качествени медицински грижи.

Излекувай всички ни от страха, който пречи на държавите да си сътрудничат и на хората да си помагат взаимно.

Излекувай ни от гордостта, която ни кара да се мислим за недосегаеми от болест, не признаваща граници.

Господи Иисусе, Лечителю на душите и телата, остани с нас в това време на несигурност и скръб.

Бъди с починалите от вируса. Нека почиват в Твоя мир.

Бъди със семействата на починалите, болните и заразените. Защити ги от болестта и отчаянието, докато се тревожат и страдат. Нека почувстват в сърцата си Твоя мир.

Бъди с лекарите, сестрите, учените и всички медицински лица, които лекуват и се опитват да помогнат на засегнатите, излагайки себе си на опасност. Дай им Твоя мир и Твоята защита.

Бъди с водачите на всички държави. Дай им проницателен поглед, за да действат с обич и с истинска загриженост за доброто на хората, на които би трябвало да служат. Дари властимащите с мъдрост, за да влагат усилия и средства в дългосрочни решения, които да предотвратяват бъдещи кризи или да подготвят за справяне с тях. Изпълни хората на отговорни постове с Твоя мир, за да се стремят към него и в света.

Господи Иисусе Христе, независимо дали сме заобиколени от мнозина болни или срещаме малък брой, у дома или в чужбина, остани с нас, докато се борим и скърбим, стараем се да се подготвим и да издържим. Замени тревогата ни с Твоя мир.

Излекувай ни, Господи! Амин!

МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА НИ КЪМ ГОСПОДА

Всевишни Боже, Владико на цялата земя и Царю на всички народи! Пред Твоя всемогъщ жезъл и пред Твоя възвишен престол се покланяме до земя и Те молим за доброто на нашето Отечество и на нашия народ. Нека, Боже, тая земя, в която сме видели светлина и живот, в която сме приели свето Кръщение и сме отхранени в православната вяра и от Твоята благодетелна ръка сме приели толкова милости и благодеяния, нека бъде честита и славна! Нека ни бъде мил и драг народът, чиито членове сме и в чиято слава, щастие и съдбини вземаме искрено съучастие. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнското благоустройство и благосъстояние. Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от раздори и разногласия. Отбранявай ни от лукави вражески нападения и особено от междуособни борби и размирици. Дай, щото духовните и светските началници и управници на нашето Отечество да са мъдри и правдолюбиви. Внуши в сърцата на всички нас крепка и деловита любов за всичко, що е за полза и щастие на нашата земя и Отечество, както и за наше благосъстояние и душевно спасение. Поръси, премилостиви Отче и Боже наш, с Твоето благословение милото наше Отечество, а когато бъде угодно на Твоята света воля, приеми душите ни в небесното Царство между блажените духове на нашите славни покойни сънародници. Амин.

МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА НИ КЪМ СВ. ИОАН РИЛСКИ

О, велики угодниче Божи, пресвети и богоблажени отче наш Иоане, земен ангел и небесен човек, добър пазител и закрилник на нашия народ, и благонадежден пред Господа Бога застъпник за всички, които в нужда с вяра се притичат към тебе и с гореща молитва те призовават! Ти, като остави световните връзки и преходното богатство, притече се при Христа, избра безшумния живот и сега, справедливо увенчан с нетленния венец на славата, предстоиш пред Бога на небето, отгдето не преставаш да помагаш благодатно на твоите люде. Ти си изряден наш водител към Началника и Извършителя на вечното спасение. Ти си горещ молител и ходатай за българската държава, за народоуправителите, за воинството и за всички твои люде. И така, преподобни отче, като чеда към баща си, като и към бърз помощник и молител за нашите души, ние, грешните и недостойните, сега усърдно прибягваме при тебе и с дълбоко смирение умилно те молим. Погледни, преподобни отче наш, от небесните жилища милостиво върху нас и обърни внимание на нашата молба. Постарай се в молитва към Господа милостиво да пази под закрилата на Своята благост и от всяко зло обстоятелство твоето земно Отечество, Българската държава и целия наш народ, от видими и невидими врагове, от смутове, раздори и безредия, от земетресение, от нахлуване на чуждородци и междуособни борби, от глад, мор и смъртоносни болести, от наводнение, огън и меч, от внезапна смърт и всяко зло; да ни дарува ревност за Православието: да даде на църковните пастири усърдие за душеспасението на пасомите; на народоуправителите, началниците и съдиите ­ страх Божи, правота и безкористие; на войниците ­ търпеливост, мъжество и победа над враговете; на съпрузите ­ взаимна любов, вярност и домоуредба; на земеделците ­ трудолюбие; на сираците ­ грижовност; на болните ­ изцерение; на обидените ­ защита; на оклеветените ­ оправдание; а на всички твои люде ­ помощ да изпълняват службата и призванието си, и да имат помежду си взаимна любов и единомислие. Изпроси за всички нас, пресветий отче, от Господа Бога наш, Иисуса Христа, неговата всесилна благодат, потребна ни за победа над нашите изпитания и за нашия възход към съвършен и богоугоден християнски живот. Бъди за наранените ни души спасителен лекар и ни утешавай в нашите скърби. Подигни нас, падналите. Помогни на нас, загиващите. Съедини нас, разделените, с Бога. Изпроси ни пред Божия престол твърдост във вярата, подкрепа на надеждата и умножение на любовта. Дай ни помощ да живеем добре, да умрем благочестиво и да славим Бога навеки. Чуй молбата ни, всеблаги наш отче, и се смили пред нас, които по ум, думи и дела сме в греховен мрак, и ни избави от Божия гняв. Ние се нуждаем от помощ ­ помогни ни. Нуждаем се от оправяне на нашите пътеки и на нашите обстоятелства в живота ­ оправи нас, които се лутаме. На нас ни е нужна утеха, ­ утеши нас, скърбящите. Нужно ни е милосърдие ­ смили се над нас, бедните. Подай чудесна ръка на нас, които загиваме в тревогите на тоя свят и живот. Стори всичко това с действителното твое застъпничество и помощ, всеблаги и всемогъщи отче, тъй че Христос Бог, по Своята благодат и милосърдие, да даде на нас, отчаяните, прошка на греховете, които сторихме от младини до днес с дела, с думи, с мисли и с всички наши чувства, а отсега нататък да преживеем тихо и безгрешно в тоя свят, както и да ни избави от всяко страдание и от вечната мъка в бъдещия живот, та да се удостоим с райските блага на небесното Царство, където винаги да славим Господа Бога ­ Отца и Сина, и Светия Дух, и твоето милостиво застъпничество, во веки веков. Амин.

МОЛИТВА НА РОДИТЕЛИ ЗА ДЕЦАТА КЪМ ГОСПОДА

Господи Боже, Създателю на човека и небесни Отче! Ти установи и благослови брака, като каза: “Растете и се множете, и пълнете земята”. Ти благослови и нашия брак и ни даде чеда, за да засилиш радостта в дома ни. Неизказано голяма е тая Твоя милост към нас, и ние смирените Твои раби от сърцe Ти благодарим. Твое наследие са нашите деца, Господи, защото Ти си наш небесен Отец. Затова усърдно Те молим, приеми ги под Твоята мощна закрила и ги пази духом и телом като Твое достояние. Дарувай им добро здраве, пази ги от болести и от всяка злополука, подкрепи ги да растат незасегнати от изпитания, за да се радват на живота, който Ти даваш. Особено им дарувай Твоето свето благословение, за да бъдат предпазени от внушенията и примките на злия и лъжовен свят. Вдъхни им светия Твой Дух, та всякога да изпълняват Твоята воля и да се поучават от Твоя закон. Запази ги от грях, от всички греховни съблазни, от лоши другари и вредни книги. Дай им сили да растат в мъдрост, да напредват в добродетелност, да не отслабва синовната им почит към Тебе, да се покоряват на нашите добри родителски съвети и напътствия, да слушат с внимателни сърца всяка поука, която разкрива Твоята свята воля, за да бъдат предани изпълнителни чеда на Твоята света Църква. Дай и на нас, Господи, да им бъдем с дела и думи наставници в истината и доброто, учители в правата вяра още от ранна възраст. На Тебе ги предоставяме, на Твоята доброта и милосърдие, на мощната Твоя защита и помощ. Приеми тях и нас, за да бъдем всякога Твои и с благодарни сърца непременно да славословим Твоята безмерна благост и Твоя спасителен промисъл.

МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Пресвета Богородице! На кого другиго след Бога да препоръчаме нашите деца, ако не на Тебе, всемощната защитница на християните и бърза помощница във всяка нужда? Приеми, небесна Царице, под Твоята закрила чедата ни и бъди им Ти майка, Майко Божия! Пази ги от всяко душевно и телесно зло, изпроси им да останат през целия си живот в благодат и милост пред всеблагия Бог, да успяват във всяко добро и полезно начинание и никога да не униват в пътя на истинския и честит живот, съгласен с волята на твоя възлюбен Син, нашия Господ Иисус Христос. И така, с хвалебни песни на благодарност всякога да Те прославяме, небесна защитнице, и да възпяваме всесветата и всемогъща Троица ­ Отец и Син, и Свети Дух.
Амин

МОЛИТВА НА РОДИТЕЛИ ЗА БОЛНОТО ИМ ДЕТЕ КЪМ ГОСПОДА

Премилосърдни Спасителю!
С Твоята божествена сила Ти възкреси дъщерята на Иаира,
Сина на вдовицата в град Наин и четиридневния Лазар.
Неизповедима е Твоята сила,
защото Ти си Животът
и живот всекиму даряваш по великата Си милост.
Към Тебе пристъпиха с вяра множество болни и немощни,
и Ти на всички възвърна здравето и обнови живота,
за да славят чудното Твое благоволение и безпределната Ти благост.

В Твое име, Господи, стават безброй изцерения,
защото Ти снизходително пращаш сили отгоре,
утвърждаваш разслабените връзки на естеството,
възвръщаш телесното здраве и въздигаш от одъра на болестта и страданието.

Твоята милост се излива щедро върху тези, които вярват в Тебе и с упование се предоставят на Твоята божествена сила.
В Твое име, Господи, стават безброй изцерения, защото Ти снизходително пращаш сили отгоре, утвърждаваш разслабените връзки на естеството,
възвръщаш телесното здраве и въздигаш от одъра на болестта и страданието.
Твоята милост се излива щедро върху тези, които вярват в Тебе и с упование се предоставят на Твоята божествена сила.

Ето сега и аз се присъединявам към множеството, което през всички векове с вяра и надежда е пристъпвало към Тебе,
и Те моля, благий Церителю, наклони добросърдечно слуха Си към гласа на моето натъжено и много наскърбено сърце
и прати сила на моето болно дете,
за да издържи пристъпите на болестта,
като му дадеш здраве и го дигнеш от тежкото страдание.

Пощади и нас, които страдаме,
обърни в радост сегашните мъки,
и изтрий сълзите, които проливаме.

Вярвам Господи, в Твоето могъщество
и всецяло предоставям надеждата си на Твоето човеколюбие.
Усили моята вяра и стори милост по благоволение, за да бъде отново здраво детето ми.

На Тебе, преблаг Иисусе, го предавам за помощ сега и всякога, за да служи на Твоята света воля
и да слави Твоето пресвето и спасително име, заедно с всички нас, които се покланяме на Тебе, на безначалния Твой Отец и на пресветия, благия и животворящ Твой Дух.
Амин

МОЛИТВА НА РОДИТЕЛИ ЗА БОЛНОТО ИМ ДЕТЕ КЪМ БОГОРОДИЦА

Милостива Майко, пресвета Богородице!
Смили се над нас грешните
и стани застъпница пред Твоя възлюбен Син и наш Бог за болното ни дете.
Ние ти се молим и падаме пред тебе, о, измъчена като нас, Божия Майко!
Смили се над нашата немощ и над мъките на детето ни.
Коленичим пред тебе, Майко на милосърдието: смили се над нас!
Измоли от твоя Син Христа Бога здраве за болното ни дете.
Защото, ако то би могло да говори и да се движи, само би паднало пред нозете на Господа Спасителя, Който благословил децата и казал:
“Оставете децата да дохождат при Мене”.

О, Майко на майките и на всички християни!
Ти, чието сърце бе пронизано с меча на скръбта,
уталожи нашата скръб!
Успокой ума ни и милостиво измоли мир, здраве и спасение за целия наш дом,
та благодарно да славим тебе, пречиста Богородице, и твоя преблаг Син до веки-веков!
Амин!

РОДИТЕЛСКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА МОЛИТВА КЪМ БОГА

Превъзлюбени небесни Отче!
Аз с Твоето име благославям моите деца.
Послушай в небесата моето благословение и го утвърди, за да слезе то изобилно върху децата ми.

Помогни и дай, заради благословеното име на Иисуса Христа, моето благословение да бъде по-силно от благословението на моите родители.

Господи, благослови ония, които аз благославям.

Удостой с благословение дома наТвоя раб, за да бъде той пред тебе вечно; а което Ти благославяш, то е вечно благословено.

Послушай моите деца, когато бъдат в нужда, и ги пази заради Твоето свято име.

Изпрати им помощ от светилището Си и от Сион ги подкрепи.

Дай им според желанието на тяхното сърце, изпълни всичките им добри намерения и не им отказвай за каквото и да Те помолят.

Отдели им от Твоето достояние и им дай дълголетие, живот и преизобилие во веки.

Развесели ги с радостта на Твоето лице.

Дарувай им неповинни ръце и чисто сърце, за да не помислят в сърцето си нещо лукаво и да не се кълнат лъжливо.

Благослови ги с мир.

Настави ги в Твоята истина и ги научи.

Освети ги с Твоето лице, за да познаят на земята Твоя път и във всичките народи Твоето спасение.

Благослови ги, Боже, Боже наш!

Нека се боят от Тебе и растат като палми – нека растат като ливански кедри.

Нека цъфтят в Твоите дворове и да се плодят – нека възвестяват колко си благ Ти, и че в Тебе няма неправда.

Господ, запази техния кръг на техния живот.

Насади децата ми около моята трапеза, като маслинени клончета, в здраве и съвършенство.

Дай им, както на синовете на Яков, от небесната роса, от земната тлъстина, хляб и вино в изобилие.

Нека потомството им бъде с мощни сили и родът им благословен.

Богатство и изобилие да има в техните домове.

Правдата им да пребъде во веки и достойнството им да се издигне в почеести.

Нека бъде благословен и онзи, който ги благославя, и всяко проклятие да им се обърне в благословение.

В името на Отца и Сина, и Светия Дух – единния истински Бог, от Когото излиза всяко благословение.
Амин

МОЛИТВА КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Добра Майко на благия Цар, пречиста и благословена Богородице, Марийо, излей върху изтерзаната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да прекарам останалото време от живота си без грях, и да намеря рая чрез Тебе, Богородице Дево, едничка чиста и благословена.

МОЛИТВА КЪМ АНГЕЛ – ПАЗИТЕЛ

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукаво дело на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, и на Майката на моя Господ Иисуса Христа, и на всички светии. Амин.

Кондак на Пресвета Богородица

На Тебе, Богородице, поборнице войвода, ние, Твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та велегласно да Ти пеем: радвай се, Невесто Неневестна.

Към Пресвета Богородица:

Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси нашата молитва пред твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе душите ни.

ПЕСЕН НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Всичкито си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров.

Богородице Дево, не отхвърляй мене, грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се уповава душата ми, помилуй ме.


КЪМ СВЕТА ТРОИЦА:
(От св. Иоаникий)

Упованието ми е Отец,
Прибежището ми е Син,
Покров ми е Дух Светий:
Света Троице, слава на Тебе!

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков.

Господи, помилуй (3 пъти).

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, спаси ме, грешния (грешната). Амин.

+++

Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите врагове!
Нека бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат.
Както изчезва димът, тъй и те да изчезнат. Както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват себе си с кръстното знамение и във веселие говорят. Радвай се, пречестни, и животворящи Кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпънатия на тебе наш Господ, Иисус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник.
О, пречестний и животворящий Кръсте Господен!
Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки.
Амин.

Мая Стоянова