Кондак 1
Избрани помощници на страдащите, лекари на боледуващите и чудотворци предивни, свети безсребърници и целители милостиви, на вас принасяме тези похвални песни, като на наши застъпници и утешители в скърбите. И понеже имате дръзновение пред нашия Всемилостив Спасител, избавете от страдания и болести всички, които ви възпяват с вяра и любов, зовейки:
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Икос 1
Творецът на ангелите и човеците ви избра за лекари, целители и свети чудотворци на Своите раби, към които вие, имайки топла любов и състрадание, по дадената ви благодат, ги избавяте от всяка беда, скръб, болест и изкушение. Затова ние, почитащите вашата светла памет, с любов ви възхваляваме така:
Радвай се, свети Пророче, Предтече и Кръстителю Господен Иоане, защото обновяваш с покаяние душите ни; радвай се, свети праведни Симеоне, приел на ръце Богомладенеца Христа, пазителю Богодаруван на всички младенци.
Радвай се, свети апостоле и Евангелисте Иоане Богослове, възлюбен Христов ученико, възлюбил всички, които те почитат с любов; радвай се, мъчениче Лонгине, изцерил болните си очи от капка кръв на Господа и получил благодат да даряваш на хората духовно проглеждане.
Радвайте се, свети мъченици Зинаидо и Филонило, сродници на апостол Павел, послужили даром на боледуващите; радвайте се, свещеномъчениче Киприане и мъченице Юстино, крепки застъпници на верните против бесове и магьосници.
Радвай се, великомъчениче Димитрие Солунски, източващ благовонно миро за изцеление на болните; радвай се, Кесарие Назиански, лекарю на благочестивите царе, богомъдри изцелителю от много и тежки недъзи.
Радвай се, великомъченице Варваро, агнице всеблажена, избавяща верните от внезапна смърт; радвай се, великомъченице Екатерино, девице премъдра, избран съсъде на чистотата, просвещаваща помрачението на нашия ум.
Радвай се, великомъченице Анастасио, лекуваща раните на затворените в тъмница и избавяща нас от много скърби; радвай се, мъченице Томаидо, положила душата си заради светото целомъдрие и помагаща на човеците да побеждават плътската страст.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 2

Като Те видя, Майко Всепречиста, как стоиш пред Неговия Кръст, и как Му състрадваш с голяма болка, Твоят Разпнат Син и Бог Те нарече Майка на Своя възлюбен ученик и апостол Иоан и така Те удостои да станеш Майка на целия човешки род – Майка на всички скърбящи, страдащи, боледуващи, също на всички, които се намират в зла беда и тежки обстоятелства, но призовават на помощ Твоя Син – Христос Бог, като Му пеят: Алилуия!

Икос 2

Човешкият разум не може да постигне висотата на Твоето велико милосърдие, Пресвета Владичице Богородице, защото Ти си неразрушима ограда, която ни предпазва от всички душевни и телесни болести. О, застъпнице наша, Ти се притичваш на помощ на всички, които прибягват с молитва към Тебе, Ти си утеха за опечалените, радост за скърбящите, Застъпница за онеправданите, помощ на бедстващите, изцерителка на болните и Ходатайка за грешните. И така, имайки Майчинска грижа за всички, Ти си благоволила да помагаш на Божиите избраници – светите лекари и целители – които възпяваме така:
Радвайте се, избрани служители на Пресветата Владичица Богородица; радвайте се, Нейни верни и възлюбени чеда.
Радвайте се, благоговейни почитатели на Усърдната Застъпница на християнския род; радвайте се, изпълнители на Нейната свята воля.
Радвайте се, възложили всичкото си упование на Майката Божия; радвайте се, възприели небесната помощ от Нея.
Радвайте се, приклонили милостивото застъпничество на Божията Майка към всички боледуващи и страдащи; радвайте се, намерили велико дръзновение пред Нея.
Радвайте се, защото умолявате Преблагословената Майка на Господа да ходатайства пред Своя Син за нас; радвайте се, защото по Нейно благословение възвръщате силата и здравето на безнадеждно болните.
Радвайте се, защото се молите със сълзи на очи и денем и нощем на Небесната Царица за нас; радвайте се, защото издигате ръце към Христа заедно с Нея за всички православни люде.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 3

Укрепяван от силата на Всевишния, изпратен си бил, свети пророче Илие, от Господа в Сарепта Сидонска при една жена вдовица за препитаването ти по време на глада, ала имайки благодат да вършиш чудеса, умножил си брашното и елея и дома и до свършека на глада и с молитва си възкресил умрелия и син, пеейки с благодарност на Бога: Алилуия!

Икос 3

Имайки едничката грижа как да благоугодят на Небесния Отец и как вярно да Му послужат, изпълнени с велика ревност по Бога, светите Божии пророци, според словата на апостола, чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягаха острието на меча, от немощни станаха крепки, обърнаха на бях чужди пълчища, сега пък, като пребиваващи в Царството Небесно, лекуват неизлечими болести и всички недъзи на нас, обзетите от разни скърби, стига само с вяра и надежда да им зовем:
Радвайте се, покорили своя разум на Божията воля; радвайте се, озарени от светлината на Божията премъдрост.
Радвайте се, пратеници на Небесния Отец и предвестници на светите Негови повеления; радвайте се, утвърдили Божествената истина чрез чудеса и знамения.
Радвайте се, предвиждали бъдещето като настояще; радвайте се, защото бидейки доброизкусни лекари, сте изцелявали всички болести на човеците.
Радвайте се, хранели верните през време на глад; радвайте се, бързи помощници на недъгавите и разслабените.
Радвайте се, подали надежда за спасение на отчаяните; радвайте се, източващи за нас целебното миро на благодатта.
Радвайте се, възкресявали мъртви с Божията благодат; радвайте се, умоляващи Праведния Съдия за грешните люде.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 4

Бурята от скърби и напасти, подигната от злобата на този свят, не отслаби твоята вяра и любов към Господа, апостоле Иакове, пръв Иерусалимски архиерею и учителю. Ала просветен от Божествения Дух, ти си проповядвал Бога Слово и си възприел благодатта да лекуваш с осветен елей всички болести и недъзи, както и сам си писал в посланието си, че молитвата с вяра спасява боледуващия и Господ ще го вдигне, защото голяма сила има усърдната молитва на праведника. Така и сега ти източваш изцеления на всички, които прибягват към твоето застъпничество, и които заради тебе пеят на Бога: Алилуия!

Икос 4

Слушайки за вашата велика любов към страдащите и за вашата чудесна лечебна сила, апостоли свети, людете от всички краища на земята се устремиха към вас, защото Сам Господ, по думите на апостола, ви даде власт над нечистите духове и да изцерявате всяка болест, казвайки: ,,Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте, даром получихте, даром давайте”, Затова със сърдечна любов, със смирение и вяра ви принасяме тези похвали:
Радвайте се, тръби на Евангелското благовестие, радвайте се, просветили всички краища на вселената.
Радвайте се, горели със серафимска пламенна любов към Господа; радвайте се, слава и утвърждение на Христовите Църкви.
Радвайте се, послужили вярно на Пресветата Владичица Богородица; радвайте се, осенявани от Нейния покров.
Радвайте се, приели благодат и сила за изцеление на болните от Самия Господ Иисус Христос; радвайте се, защото ни наставлявате по пътя на покаянието.
Радвайте се, всегдашни податели на духовни дарове; радвайте се, благодатни целители на душевни и телесни болести.
Радвайте се, понесли немощите на немощните; радвайте се, послужили за спасението на много човешки души.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 5

Боготечен извор на дивни чудеса се показа, светителю отче Николае, защото си приел от Господа дара да лекуваш душевни и телесни недъзи, да изгонваш бесове и да избавяш бързо от беди и всяка опасност. Затова и прибягваме към тебе – освободителя на пленените, застъпника на бедните, благодатния лекар на болните – та спасявани чрез твоето свето застъпничество, да възпеем за тебе на Христа Бога хвалебната песен: Алилуия!

Икос 5

Като ви виждаме, отци богоносни, светители Христови, че не само сте духовни учители и пътеводители към вечния живот, но и целите на всички телесни и душевни болести, въздаваме хвала на Господа. Затова като ви облажаваме за многото и неизброими изцеления, които изливате върху нас, ви възпяваме така:
Радвайте, вярно послужили на прославяния в Троица, един Бог; радвайте се, укрепявани от Светия Дух с многоразлични дарования.
Радвайте се, дръзновени проповедници на истинската вяра; радвайте се, опазили апостолските предания.
Радвайте се, Божии архиереи, напасли добре вашето словесно стадо; радвайте се, щит и ограда от ереси и разколи.
Радвайте се, поставящи заблудените на прав път; радвайте се, изгонващи бесовете с Христовото име.
Радвайте се, покриващи всички с вашата любов; радвайте се, източващи благодатна роса на изцеления за верните.
Радвайте се, премъдри лекари на заболелите от тежки болести; радвайте се, печалници и молитвеници за целия свят.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 6

Целият свят християнски проповядва голямото чудо, извършено от тебе, свещеномъчениче Власие, с жената, която имайки сина си на смъртно легло, положи го в нозете ти и с плач и ридание те молеше да го изцелиш. А ти, отче, след като си го изцелил чрез името на Спасителя, рекъл си: ,,Господи, моля Те, ако занапред някой призове с вяра името ми, побързай да му помогнеш!” Затова те молим: не лишавай от тази благодат и нас, та бидейки в добро телесно и душевно здраве, да пеем на Бога благодарствената песен: Алилуия!

Икос 6

Възсия във вашите сърца светлината на Божествената любов и благодат, светители Христови и страстотерпци, украсили с мъченическа кръв своята свещена одежда. Затова и ви прослави Господ, виждайки как състрадвате с велико състрадание не само на човеците, но и на техния добитък и как изпълвате с всякакви блага домовете на верните. Не презирайте, прочее, и нас, грешните, обуревани от много скърби и болести, и помогнете на всички, които ви зовем:
Радвайте се, положили своята душа за Православната вяра; радвайте се, изповядали себе си, пред мъчителите като служители Божии.
Радвайте се, мъжествени подражатели ха Христовите страдания; радвайте се, обагрили вашата свещена одежда с пролятата си кръв.
Радвайте се, защото чрез вас, грешните се избавят от много рани; радвайте се, защото пак чрез вас праведните се освобождават от всякакви болести.
Радвайте се, неизчерпаеми извори на изцеления; радвайте се, защото чрез възлагане на ръцете си изцелявате и болни животни.
Радвайте се, славно възвеличени от Бога с нетлението на вашите мощи; радвайте се, развеселили верните с много чудеса, източвани от тях.
Радвайте се, извършващи своите изцеления за слава Божия; радвайте се, призоваващи по този начин и нас да прославяме Бога.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 7

Като пожела Човеколюбецът Господ да покаже милосърдието Си към Своите люде, дарува ни тебе, великомъчениче Панталеимоне, като велик целител на душевни и телесни болести и като прогонител на поднебесните духове на злобата. А ти, свети Панталеимоне, като си получил своето име на всемилостив помощник на людете от Самия Всемилостив Лекар и Спасител на човешкия род, състрадвал си на всички болни и си изцелявал техните тела и души, наставлявайки ги да пеят винаги на Подателя на всички блага – Господа Бога, победната песен: Алилуия!

Икос 7

Нова милост показа на Своите раби Човеколюбецът Господ, когато благоволи да издигне за нас сонмове от свети мъченици, молитвеници, целители на нашите души и тела и ходатаи на вечното ни спасение. А вие, свети мъченици, имайки вяра в Христа по – твърда от адамант, мъжествено сте претърпели от своите гонители вериги и страдания, мъчения и смърт, и така сте принесли себе си в благоприятна жертва на Бога. И сега, предстоейки пред Небесния Престол на Владиката на всички, източвате непрестанно обилни и преобилни изцеления за всички, които прибягват с вяра към вас и ви зоват с такива слова:
Радвайте се, съпричтени към пресветлия мъченически лик; радвайте се, защото много човеци, гледайки вашите мъчения, се обърнаха към Христа.
Радвайте се, послужили на своя Господ дори до смърт; радвайте се, преславни чудотворци, дарувани ни от Бога за утешение.
Радвайте се, светли лекари, изцеряващи нашите болести; радвайте се, защото ни просвещавате духовно със светлината на вашите добродетели.
Радвайте се, защото посещавате в чудни видения страдащите; радвайте се, защото ни подавате помощ в беда и опасност.
Радвайте се, прибежище и изцеление на боледуващите младенци, деца и юноши; радвайте се, утоляващи скръбта на техните родители.
Радвайте се, верни наши помощници при преминаване на душите ни през митарствата; радвайте се, умоляващи Господа за нашето спасение.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 8

Имайки себе си за странници и пришълци на земята, свети братя, лекари – безсребърници Козмо и Дамяне, презрели сте всяко богатство на този свят като нещо тленно и преходно и сте пожелали единствено Христа Господа, Който мощно действайки във вас, ви даде дара да изцерявате всяка болест и немощ у народа. Прочее, не оставяйте и нас без вашата благодатна помощ, та всички с вяра и любов да въззовем на Бога: Алилуия!

Икос 8

Целият ви живот на земята беше изпълнен с любов към Бога и ближните, свети лекари – безсребърници, източващи изцеления като благоуханно миро, избавящи от беди и скърби и утоляващи всяка печал на всички, които ви почитат. Благодарим и величаем прославилия ви Господ, дарувал ни дивния богосветъл сонм от молитвеници, целители и чудотворци; Него и умолете, свети безсребърници, да спаси всички, които ви възпяват така:
Радвай се, свети апостоле Луко, истински духовни лекарю, проповядвал Евангелието на всички твари; радвай се, светителю Спиридоне Тримитунтски, велики чудотворче, изцелявал всяка болест и язва, мъртви възкресявал.
Радвай се, свещеномъчениче Антипо Пергамски, потъпкал дяволската сила и обдарувал всички християни с благодатни изцеления; радвай се, светителю Модесте, похвала на светия град Иерусалим, източниче на неизчерпаеми милости и чудотворче.
Радвай се, великомъчениче Артемие, победителю на злочестивия цар – мъчител, потушаващ огъня на болката и прогонващ нечистите духове; радвай се, свещеномъчениче Ермолае, пастирю добър на Христовото стадо и истински учителю на свети Панталеимон – целител.
Радвайте се, три едноименни и единонравни двойки братя Козмо и Дамяне богомъдри, лекари – безсребреници, изцеряващи даром страданията на болните; радвайте се, мъченици Кире и Иоане, Божествени лекари, които извършвате непрестанни чудеса, изцелявайки всички наши недъзи.
Радвай се, мъчениче Диомиде, лекарю на душите и телата, истински и непобедим страстотерпче, изпълнен с Божествени дарове; радвайте се, Фотие славни и богомъдри Аникито, двоица страдалци, минали през огън и мъки и приели победен венец.
Радвай се, мъчениче Талалее, превъзходен лекарю, когото Владиката Христос ни дарува като изцелител на всички верни; радвай се, мъчениче Трифоне, приел дара на Божествените изцеления и опазващ ни от дяволските козни.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 9

Всяко ангелско и човешко естество се удивлява на милосърдието на Господа, дарувал на нас грешните за помощник и застъпник тебе, преподобни отче Сампсоне, добрия и милостив лекар, който излекува с едно докосване на ръката си боледуващия от неизцелима болест цар; тебе, благоприятния молитвеник, хранителя на гладните и бедните и застъпника на всички в техните нужди величаем. Затова и ние, верните, знаейки те като истински служител Христов и причастник на преподобните отци, пеем за тебе на Бога благодарствената песен: Алилуия!

Икос 9

Многоречивите оратори не могат да ви въздадат достойна похвала, преподобни и богоносни наши отци, като наставници на монасите и събеседници на Ангелите, нито да прославят както трябва вашите подвизи и дела, които сте извършили на земята. Обаче и след вашето представяне не сте престанали да извършвате много и преславни чудеса и изцеления, защото светите ви мощи са като нов Силоам, където хроми, недъгави, разслабени и обладани от духовете на злобата получават изцеление. Защото заради вашите подвизи сте получили власт от Господа да лекувате всякакви болести, да изцерявате и нашите страсти, да извиквате у нас сълзи на покаяние заради сторените грехове, та със съкрушени сърца и чиста съвест да ви принесем тези похвали:
Радвайте се, поревнували живота на безплътните Ангели; радвайте се, прославени като велики целители в целия християнски свят.
Радвайте се, защото ни показвате ясно какъв е образът на праведния живот; радвайте се, защото ни показвате как да победим света, плътта и дявола.
Радвайте се, явяващи от вашите мощи множество чудеса и знамения; радвайте се, защото демоните треперят от вашите мощи.
Радвайте се, приели от Господа власт над нечистите духове; радвайте се, защото ги прогонвате със силата Божия.
Радвайте се, даруващи чедородие на бездетните съпрузи; радвайте се, живоносни извори, изливащи върху нас струите на изцелението.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 10

Като искаше да спаси душите на людете, обладани от недъга на пиянството, Всемилостивият Господ ни дарува помощници и изцелители от тази зла страст: свети мъченик Бонифаций, преподобни Мойсей Мурин, преподобни Варлаам Серпуховски и много други Свои угодници и подвижници. А ние, прекланяйки колена и простирайки ръце към вас, свети отци и майки, ви се молим: умолете Господа да дарува изцеление на погиващите от пиянство наши братя и сестри, удостойте ги да положат начало на трезвен и целомъдрен живот, та като победят по вашите молитви този страшен грях, благодарствено да въззоват към Бога: Алилуия!

Икос 10

Стена и застъпничество стана за всички страдащи чудния образ на Богомайката, пред който един селянин, изпълнявайки повелята на преподобни Варлаам Серпуховски, отслужи молебен и така се изцели от страстта на винопийството. Същата тази икона именувана ,,Неизпиваема Чаша” дарява изцеление и сега на отчаяните и погиващите, а най – вече на страдащите от пиянство. Затова Те молим, Пречиста Владичице, изцели ни, боледуващите от греховни страсти, по молитвите на светите целители и чудотворци, наша Богодарувана помощница, към които с благодарност зовем:
Радвайте се, избавящи страдащите от мъчителния недъг на пиянството; радвайте се, защото ги обръщате към искрено покаяние и изправление.
Радвайте се, показващи дълбините на Богородичното милосърдие към страдащите; радвайте се, защото чрез Нейната благодат се изцеряват мнозина, както от пиянството, така и от всяка друга погибелна страст.
Радвайте се, подаващи надежда за помощ на отчаяните; радвайте се, спасяващи дори безнадеждно болните от погибелния ров на адската бездна.
Радвайте се, призоваващи всички нас към подвига на въздържанието; радвайте се, защото ни предпазвате и от всеки смъртоносен злак, от наркотици и други отрови.
Радвайте се, защото ни пробуждате от страстите като от погибелен сън; радвайте се, Богодарувани покровители на всички борещи се с греха.
Радвайте се, защото накланяте сърцата ни към обновен, праведен и трезвен живот; радвайте се, защото с вашите молитви утолявате духовната ни жажда.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 11

Пение благодарствено принасят на Пресветата Троица всички православни българи, прославяйки те, преподобни Иоане Рилски, като велик застъпник, целител и утешител на всички, които те почитат, защото по дадената ти благодат от Бога вършиш всякакви чудеса: слепи правиш да прогледнат, изцеряваш всяка душевна и телесна болест, освобождаваш ни от демонското насилие, предпазваш ни от всеки зъл враг и противник и изпълняваш всички наши добри желания, като ни учиш за всичко да въздаваме Богу хвалебната песен: Алилуия!

Икос 11

Светилници, озарени и запалени от Светлината на света се явихте, всички български светии: равноапостоли, мъченици и преподобни, мъже и жени; царе, воини и прости люде; знайни и незнайни, от старо до най – ново време… А ние, вашите почитатели, грешни и недостойни люде, обременени от много скърби и болести, прибягваме към вашето топло застъпничество и от цялата си душа и сърце ви зовем:
Радвай се, преподобни Иоане Рилски чудотворче, пръв покровителю и застъпниче за българския народ; радвайте се, свети отци Иоакиме Осоговски, Гаврииле Лесновски и Прохоре Пшински, последвали подвига на великите древни пустинножители.
Радвай се, благоверни и равноапостолни княже Борисе – Михаиле, покръстителю на българския народ; радвайте се, Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!
Радвайте се, светителю Клименте Охридски, преподобни Науме, Саво, Горазде и Ангеларие, попълнили с благодат и сила светия Седмочислен лик; радвайте се, първомъчениче Бояне, княже Български, благоверни Петре, царю Български, великомъчениче Иоане – Владимире, княже Български чудотворче, свети Михаиле, воине Български, облечени в царската слава на Всевишния Бог.
Радвайте се, Христови страстотерпци Николае Софийски, Димитрие Сливенски, Райко – Иоане Шуменски; радвайте се, преподономъченици Игнатие Старозагорски, Онуфрие Габровски, Лука Одрински, заедно с всички други Христови мъченици и преподобномъченици.
Радвайте се, светители Иларионе, епископе Мъгленски, Евтимие и Иоакиме, патриарси Търновски; радвайте се, свещеномъченици Симеоне Самоковски, Висарионе Смолянски и Аврамие Български.
Радвайте се, свети жени и деви, преподобна Параскево – Петка, преподобна Филотея Търновска и великомъченице Злато Мъгленска; радвайте се, свети Баташки новомъченици, жертва най – чиста и свята.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 12

Благодатта, която ви е дал Господ Бог да лекувате всички душевни и телесни болести, ни подтиква да ви се молим и почитаме светлата ваша памет, свети лекари, целители и чудотворци. Затова гледайки честната ваша икона, угодници Божии, ние и се покланяме благоговейно и ви молим: лекувайте ни не само от нашите болести и недъзи, но и така също озарете нашия живот с чудната Божия светлина, благословете ни с мира и любовта, подайте ни твърда вяра, чист живот и страх Божий, запазете ни от греховната погибел, та чрез вашето застъпничество да достигнем Небесното отечество, където заедно с вас да запеем ангелската песен: Алилуия!

Икос 12

Възпявайки Господа, дивния в Своите светии, хвалим и прославяме също и светия и велик събор на целителите и чудотворци, с които ликуват и Самата Пречиста Дева Богородица, Архангелите и Ангелите, Божествените апостоли, пророци и светители, мъчениците и преподобните, блажените и всички праведници. Славим и величаем прославилия ви Христос Бог наш, излял върху вас обилието на Своите благодатни дарове, а вас – светите наши помощници и застъпници, с благодарни сърца и уста облажаваме с такива песни:
Радвай се, свети Архистратиже Божий Рафаиле, благодатен изцелителю на всички душевни и телесни недъзи; радвайте се, свети праведни Богоотци Иоакиме и Анно, разрешаващи съпружеското безплодие чрез Божията благодат.
Радвай се, великомъчениче и победоносче Георгие, непобедим воине на нашия Христос Бог, бърз лекарю на обзетите от немощ и застъпниче на всички, които са в скърби и беди; радвай се, свещеномъчениче Иулиане, учениче на свети апостол Петър, защото благодатно опазваш младенците от болести и смърт.
Радвай се, преподобни отче Паисие Велики, който си изтръгнал със своята молитва душата на послушника си от адовата бездна, а и нас избавяш от вечните мъки; радвайте се, свети мъченици Флоре и Лавъре, Богомъдра двоица пресветла, незлобиви труженици и целители на нашите недъзи.
Радвайте се, преподобни Симеоне Мироточиви и Светителю Саво, сръбска похвала, прославени от Бога с много чудеса и с дара да изцелявате всякакви болести; радвай се, свети кралю Стефане Милутине, приел от Бога лечебна сила и подателю от своите свети мощи на здраве за всички, които пристъпват с вяра към тях.
Радвай се, преподобна майко Мария Египетска, защото ни научаваш как да посичаме с меча на въздържанието всяка плътска страст; радвай се, мъченице Христова Параскево, просвещаваща нашите духовни и телесни очи със светлината на благодатта.
Радвай се, мъченице Агрипино, освобождаваща страдащите от болестта на проказата; радвай се, светителю Нектарие Егински, защото си излекувал мнозина от неизцелими ракови заболявания.
Радвайте се, свети Богоблажени лекари, целители на нашите тела и души!

Кондак 13

О, предивни и преславни угодници Божии, свети лекари – безсребреници и чудотворци, бързи помощници на всички, които прибягват към вас, приемете това наше хваление и молби, които ви принасяме със сълзи на очи! Изцерете множеството наши душевни и телесни болести и чрез топлото си ходатайство изпоресете за нас от Христа Бога избавление от всички беди и напасти, опрощаване на прегрешенията ни и блага надежда за вечно спасение, та заедно с вас и всички светии да възпяваме во веки нашия Спасител: Алилуия!
(Този кондак се чете три пъти, а след това 1-ви икос и 1-ви кондак и накрая молитвата.)

Молитва

О, чудотворци славни, лекари безвъзмездни, земни Ангели и небесни човеци, скоропослушни помощници на всички, които прибягват към вас!
Вие, угодници Божии, изпълвате с безчислените си чудеса целия свят и изцерявате не само телесните недъзи, но и просвещавате душите с Христовата вяра, укрепявате болните с търпение, вразумявате ги да изправят живота си, привеждате ги в покаяние и им източвате обилни дарове на благодатна помощ. Затова и припадаме пред вас, като пред чудесни лечители, ние, недостойните и грешни, и благоговейно ви се молим: чуйте въздишките на множеството страдащи люде, умолете Небесния Лекар на нашите души и тела, и Неговата Пречиста Майка да ни дарува изцеление от болестите ни, запазете ни от тежки и неизцелими язви, от разслабеност на тялото, от побъркване на ума и смъртоносни рани, от внезапна смърт, от всяка беда, скръб и зло; помогнете на всички приковани на легло и загубили всякаква надежда за изцеление от човеци, но прибягващи с надежда към вашата помощ! Подайте утешение и отрада на несретниците, свобода и избавление на затворниците и пленниците, работа на безработните, добър избор на желаещите да встъпят в брачно съжителство, единомислие и взаимно съгласие на съпрузите, подкрепа на вдовици и сираци, изрядно служение на свещениците, духовни сили на монашестващите, мъдрост и страх Божий на властвуващите, доблест и храброст на военнослужещите, помощ на всички, според нуждата им. Помолете се на Бога да ни дарува християнски завършек на живота ни, причастяване със Светите Тайни преди последното ни издихание, безбедно преминаване на душите ни през митарствата, добър отговор на Неговия Страшен съд и вечно спасение в Неговото Небесно Царство. Амин.

На снимката: Икона на всички светии, pravoslavieto.com