“ЗАБРАВЕНОТО ЛЕКАРСТВО” (изтегли в PDF)
Съдържание:
Богатият пътник
Грехът
Забравеното лекарство
Съображения против изповедта
Правила за спасителна изповед
Какво трябва да правим преди да идем при изповедника?
Какво трябва да правим когато сме при изповедника?
Какво трябва да направим когато излезем от изповедника?
Плодовете на истинската изповед
Заключителни въпроси
Използувана литература

“ГОРДОСТ И СМИРЕНИЕ” (изтегли в PDF)
Из увода:
В живота има два пътя. Единият е широк и удобен. Той води нагоре и мами човека към шеметни висини. Но тръгнеш ли по него, сам не ще усетиш как ще паднеш в дълбоките адски бездни. Това е пътят на гордостта. Другият път е тесен, неудобен и трънлив. Той слиза все по-надолу и по-надолу, като минава през много скърби и унижения. Но избереш ли него, колкото повече слизаш, толкова повече ще се издигаш с Божията помощ, докато неусетно се възкачиш до самите райски висини. Това е пътят на смирението. Колко парадоксално! Изкачваш ли се нагоре по пътеката на гордостта, ще паднеш по-низко и от животните! А слизаш ли по стълбата на смирението, ще станеш ангелоподобен и ще се издигнеш до небето! Парадоксално, но вярно, защото Сам Господ Иисус Христос го казва: “Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат”.

“СМИСЪЛЪТ НА СТРАДАНИЯТА” (изтегли в PDF)
Увод:
Един от най-парливите въпроси е въпросът за страданията. Мнозина се питат: Защо ни е създал Бог да страдаме на тоя свят от разни болести, скърби, нещастия, неприятности и несполуки, от страсти вътре в нас, от лоши люде вън от нас, от завистта на близки, от злобата на врагове? За ония, които не вярват в Бога, този свят е безнадеждна долина на скърбите; животът за тях е тъжна симфония от вопли и плачове. Някои дори в отчаянието си казват, че няма друг ад зад гроба, че адът е тук на земята. Тъй земните скърби, неозарени от надеждите на небесното Откровение водят към пълен песимизъм. И най-страшното в такива случаи е, че страданията не крият тогава в себе си никакъв смисъл, който да ги омекоти, затова те двойно повече тежат. Тук ще се постараем да разгледаме въпроса за страданията в светлината на Божественото откровение.

Източник: ebooks.ucoz.com

Снимка: strumski.com