„Затова Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва Господ Бог; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.”
Из Книга на пророк Иезекииля 18:30

Помни, народе, български…

И това също не го е имало…
Американците освободиха Европа и света от фашисткия човеконенавистен гнет…
На децата и внуците ни това се втълпява….

Психотронната война с човешката памет, с нашата божествена природа се води от десетилетия…

Слава Богу, ние, поколението родено в средата на миналия век все още сме живи и знаем, и трябва да огласяваме истината, защото Бог наказва неблагодарните, тези, които не зачитат и не почитат светците, мъчениците, родолюбците и героите си, които по Негов промисъл и от необятна любов към нас, Богоизбрания народ, опазил 5 Века Вярата в Христа при нечовешки гнет и изпитания, ни е пратил за да направят от нас Негов народ, верен народ, покорен и благоразумен народ, който да пази Неговата Правда и Истина, Неговите Завети и Закони и да бъде БЛАГОДАРЕН…
Народ, който да Му служи…
Такива бяха предците ни…
Какви сме ние…
Всеки трезвомислещ може сам да си отговори…

Нека се обърнем към Бога в съкрушение…
Нека преклони коленете на сърцата си пред Неговото Величие, Всемогъщество, Милосърдие, Дълготърпеливост и Любов към нас, българите…

Нека се покаем…, скъпи братя и сестри, българи, защото много съгрешихме, много охладняхме, много се възгордяхме, забравихме за Бога…, за нашите православни братя освободители, забравихме за милионите жертви и геноцида на османлиите, забравихме светците и мъчениците си, забравихме да благодарим Богу, защото всичко що е станало е по негово допущение и въздаяние за греховете ни… но Той по голямата Си милост ни Спаси…

Ето още едно доказателство за това, че “Америка е спасила света от нацизма”…
Изгледайте това кратко документално видео. То не е правено в студията на Холивуд… То е за това, което „не се е случило”…

То е пропито с кръвта на милионите жертви, с кръвта на погубеното човечество…

https://video.fsof10-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/96569670_866638677169409_8629762029894238208_n.mp4?_nc_cat=108&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=ImG2smeJbKQAX-xzbOS&_nc_ht=video.fsof10-1.fna&oh=4747f70ce39e0dbe3c49daed5507333c&oe=5EC2ADAC

Вижте, когато фактите и архивите проговарят, тогава и “боговете”… мълчат…

Нека притихнем… и помълчим…

Нека всички се покаем за това, че допуснахме и продължаваме да толерираме тази отвратителна подмяна…

65 млн. жертви на фашисткия режим…

Повече от милион наши предци избити по време на турското робство…

2 хил. руски войни дали живота си за освобождението на България от пет вековен гнет…

Събудете се, братя и сестри, българи….
Това са невинни човешки жертви…
Това са човешки съдби…
Това е пролята невинна човешка кръв…
Това е скръб, страдание и смърт…
Кой народ би могъл да издържи ако не е Бог да го укрепва…
Кой…

Българският издържа пет века!!!

Пет века, братя и сестри, народе български!!!

Пет века устояха и опазиха вярата и националността си, а ние за половин век предадохме всичко българско, славните си предци, светците и мъчениците си, историята си, родовата си памет, миналото си…, днес предаваме децата си на заколение и еничарство…

Какво се случи с тебе, брате българино…

Руските ни братя издържаха пълна двугодишна блокада при Ленинград.
Св. Богородичка и св. Петър се застъпиха за тях и оцеляха с Божията помощ въпреки глада, въпреки гнета, убийствата, бомбандировките…

Бог обича българския и руския православни народи и затова им е отредил мисии, затова ги е превел през нечовешки изпитания, които нашите предци са издържали с цената на безбройни свидни жертви, нечовешки страдания пролята кръв…

Православната ни вяра, единствената Истинна и неподправена, неподменена и неосквернена от икуменизъм и сектантски трактовки, е тази, която може да ни опази от почти завършената асимилация, от физическото ни и духовно унищожаване, от заличаването ни от картата на света…

Не го ли проумяваш, народе български…

Излез от забравата, от апатията, от зоната си на комфорт, погледни истината в очите и се покай…

Бог има последната дума!

Бог е Началото и Краят, Истината и Животът…

Който не е с Него е против Него!

Не можем да служим на двама господари!
Не можем да служим на Бога и на мамона!

Помнете, Бог поругаван не бива…

Събуди се, покай се и стани, ти българино, който спиш, за да те възкреси Христос!

Милост просим за България и наследието ти, дълготърпеливи и многомилостиви Боже наш, ние, недостойните и многогрешни днешни българи…

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков,
Амин

С любов и загриженост, ваша грешна сестра в Бога, Мая Стоянова