НЕКА СЕ ПОУЧИМ, ОТРЕЗВИМ И ОПОМНИМ
НЕКА СЕ ПОКАЕМ И СМИРИМ ПРЕД БОГА, ЗА ДА НИ ПОМИЛВА, ЗАЩИТИ И СПАСИ…
У БОГ Е ЕДИНСТВЕНОТО НИ СПАСЕНИЕ, БРАТЯ И СЕСТРИ, ПРАВОВЕРНИ БЪЛГАРИ…
ТОЙ НЕ ПОЩАДИ СВОЯ НАРОД, ТА КАМО ЛИ НАС, ОКАЯНИТЕ И ОТСТЪПИЛИ БЪЛГАРИ…
МИЛОСТ, БОЖЕ НА ОТЦИТЕ НИ….
БОГОРОДИЧКЕ ДЕВО СПАСИ НАС…
АМИН!

+++

Когато Соломон свърши молитвата, слезе огън от небето и погълна всесъженията и жертвите, и слава Господня изпълни дома. И свещениците не можаха да влязат в дома Господен, защото слава Господня изпълни дома Господен.

И всички синове Израилеви, като видяха, как слезе огън и слава Господня върху дома, паднаха ничком на земята, на плочника, поклониха се и славословиха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека.

А царят и целият народ запринасяха жертви пред лицето на Господа.

И принесе цар Соломон в жертва двайсет и две хиляди вола и сто и двайсет хиляди овци: тъй осветиха Божия дом царят и целият народ.

Свещениците стояха на службата си, а левитите, с Давидовите песни в ръце, стояха с Господни свирала, които бе направил цар Давид за прослава на Господа, защото милостта Му е вечна; и тръбяха свещениците срещу тях, и цял Израил стоеше.

Соломон освети и вътрешната част на двора, която е пред дома Господен: там принесе всесъженията и тлъстината от мирните жертви, защото медният жертвеник, направен от Соломона, не можеше да побере всесъженията, хлебните приноси и тлъстините.

И направи Соломон в онова време седмодневен празник, и празнуваше с него цял Израил, – твърде голям сбор, който се бе стекъл от входа в Емат до Египетската река; а на осмия ден направиха следпразненство, защото осветяването на жертвеника правиха седем дена и празника – седем дена.
И на двайсет и третия ден от седмия месец царят разпусна народа по шатрите им, всички радостни и весели в сърцето поради доброто, което Господ стори на Давида и Соломона и на Своя народ Израил.

И свърши Соломон дома Господен и дома царски, свърши успешно всичко, що кроеше в сърцето си да извърши в Господния дом и в своя дом.

И Господ се яви Соломону нощем и му каза: чух твоята молитва и Си избрах това място за дом на жертвоприношения.

Ако заключа небето и няма дъжд,
ако заповядам на скакалци да изпоядат земята, или напратя мор върху Моя народ, и Моят народ, който се именува с Мое име, се смири, почне да се моли, да търси лицето Ми и се отвърне от лошите си пътища, Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му.
Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата в това място.

И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.

И ако ти ходиш пред лицето Ми, както ходеше баща ти Давид, и вършиш всичко, що съм ти заповядал, и пазиш уставите Ми и законите Ми, Аз ще утвърдя престола на царството ти, както бях обещал на баща ти Давида, думайки: няма да ти се прекрати мъж, който да владее над Израиля.

Но, ако отстъпите и напуснете наредбите Ми и заповедите Ми, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланяте, Аз ще изтребя Израиля от лицето на Моята земя, която съм му дал, и тоя храм, който съм осветил на Мое име, ще отхвърля от лицето Си и ще го сторя за приказ и за присмех у всички народи.

И за тоя храм, тъй висок, всякой, който минува край него, ще се ужаси и ще каже: защо ли Господ е постъпил тъй с тая земя и с тоя храм?

И ще кажат: затова, че те оставиха Господа, Бога на отците си, Който ги изведе из Египетската земя, и се прилепиха към други богове, покланяха им се и им служеха, – затова Той им напрати цялото това нещастие.

Втора книга Паралипоменон 7:1‭-‬22