ИЛИ

Битката на ООН за сърцата и умовете на нашата младеж

**********

Една от най-опасните иронии на нашата епоха е превръщането на новообразуваната Организация на обединените нации, която категорично признава семейството като «естествената и основна групова единица на обществото и … имаща право на защита от обществото и държавата (член 16 от Конвенцията за човешките права), в институция, която в продължение на десетилетия, както отбелязва Габриеле Куби, ще «замени универсалните морални ценности с релативистки постмодерни ценности» и «ще се бори за заличаване на мъжката и женска сексуална идентичност и унищожаване на брака и семейството».

Не им стига стремежа да налагат радикалната си социална програма на суверенни държави, но през последните години ООН използват допълнителна тактика, чиито ефект расте: провеждане на кампания за набиране на младежи по целия свят, както се вижда от Международния ден на младежта (IYD) на ООН на 12 август с амбициозната тема «Ангажираността на младежите за глобални действия».

ООН определя «младежта» възрастта между 15 и 24 години, група от 1,2 милиарда души. Това са около 15% от световното население, въпреки че този брой не дава правилна представа за огромното влияние на тези индивиди, които сега искат да оставят своя отпечатък и които скоро ще бъдат лидерите или влиятелните лица на утрешния ден. В този период от своя живот, когато се ориентират към света и вземят променящи живота решения, те са особено впечатлителни. Нещо, което ООН се опитва да използва. Погледнете внимателно изработената реторика на уебсайта на IYD с акцент върху «младежкото социално предприемачество». Терминът е дефиниран в придружаващия доклад на ООН за младежта за 2020 г.: «Социалното предприемачество в брачен съюз с устойчива икономическа логика на социалните императиви» (Social entrepreneurship marries a sustainable economic logic to social imperatives).

Разбира се, никой не би могъл да бъде против «устойчивата икономическа логика», една от няколкото основателни цели, разгледани в призива на ООН към младежта. Изразът «социални императиви» изглежда също толкова впечатляващ, но какво е това? Едва когато се задълбочите, откривате, че зад сложната фасада стои ясната реалност, че такива «социални императиви» включват политики на ООН за насърчаване на абортите и «сексуални права», политики, които уронват семейството, вярата и живота. Можете да видите това в източници като уебсайта «Юношеско сексуално и репродуктивно здраве» на UNFPA (Фонд за населението на ООН), или уебсайта на ООН «Всеобхватно сексуално образование», или скандалната публикация на IPPF (Международна федерация за семейно планиране, неправителствена организация притежаващ обширна власт в ООН), озаглавена «Здрави, щастливи и горещи». Накратко, присъединяването на ООН към «устойчива икономическа логика» със «социални императиви» е хитър опит тези «императиви» да бъдат прикрити с легитимност, а идеалистичните и впечатлителни младежи да бъдат обединени, за да станат активисти на радикалната социална програма на ООН. В продължение на години на различни събития на ООН сме виждали младежи, които ООН е обучавала и въвеждала като защитници, които като че ли биват изслушвани заради младостта си. Ако ООН успее да промие мозъка на световната младеж, битката за защита на семейството, вярата и живота скоро ще бъде загубена. Както Томас Пейн пише за Американската революция, «това са времена, които изпитват човешките души», карайки летните войници и слънчевите патриоти да се откажат от службата за своята страна.

Трябва да говорим истината смело и да използваме всички налични средства – започвайки с домашни и семейни инструкции, образователни места и социални медии, за да преподаваме и да даваме възможности на младежта. Повтаряме апела си, отправен на неотдавнашния Световен конгрес на семействата: «Ние призоваваме за култура, която почита и дава възможност за верни, пълноценни и устойчиви бракове; което признава и защитава изключително ценния принос на майките и бащите в живота на техните деца; и това насърчава ценностите и визията, необходими на младите хора да се стремят и подготвят за успешен брак и отглеждане на деца». Не можем да си позволим да загубим битката за сърцата и умовете на нашите младежи.

6 август 2020 г. От Дъглас Кларк