Аутизъм и микробни Л-форми

Резюме Доказано е съществуването на  микробиота в кръвта, съставена от микробни варианти без клетъчни стени (Л-форми). Последно изследване на  Надя Маркова, учен от Институт по Микробиология към Българска Академия на Науките открива връзка между аутизма и присъствие в кръвта на лишени от стени   микробни варианти (Л-форми ), сред които и Прочетете повече…

Микробиологично изследване и консултации от доц. д-р Надя Маркова

(лекар и изследовател микробиолог) Тел. +359 888745238 E- mail: nadya.markova@gmail.com. References: 1.Markova N. L-form bacteria cohabitants in human blood: significance for health and diseases. Discovery medicine. 2017 May 28;23(128):305-13.  2.Markova N. Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood. Scientific Прочетете повече…