УЧЕНИЕ ЗА ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА

Издава се с благословението на славянобългарския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон.

изложение на религиозните и нравствени истини на православната църква във въпроси и отговори


ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНИЯ КАТЕХИЗИС

Предварителни понятия

Божествено откровение

Свещено Предание и Свещено Писание

Свещено Писание

Състав на Катехизиса

УЧЕНИЕ ЗА ВЯРАТА

Символ на вярата и неговия произход

Членове на символа на вярата

Първи член

Втори член

Трети член

Четвърти член

Пети член

Шести член

Седми член

Осми член

Девети член

Десети член

Кръщение

Миропомазване

Причастие

Покаяние

Свещенство

Брак

Елеосвещение

Единадесети член

Дванадесети член

УЧЕНИЕ ЗА НАДЕЖДАТА

Понятие за християнската надежда, нейната основа и средства

Молитва

Господнята молитва

Призоваване

Първо прошение

Второ прошение

Трето прошение

Четвъро прошение

Пето прошение

Шесто прошение

Седмо прошение

Славословие

Учение за блаженството

Първа заповед за блаженството

Втора заповед за блаженството

Трета заповед за блаженството

Четвърта заповед за блаженството

Пета заповед за блаженството

Шеста заповед за блаженството

Седма заповед за блаженството

Осма заповед за блаженството

Девета заповед за блаженството

УЧЕНИЕ ЗА ЛЮБОВТА

Връзка между вярата и любовта

Божият закон и заповеди

Разделение на заповедите на две скрижали

Първа заповед

Втора заповед

Трета заповед

Четвърта заповед

Пета заповед

Шеста заповед

Седма заповед

Осма заповед

Девета заповед

Десета заповед

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Употреба на учението за вярата и благочестието

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вероопределения на вселенските събори

Да се пази православната вяра

Източник: sveta-gora-zograph.com