Доц. д-р Надя Маркова

Доц. д-р Надя Маркова

Тел. +359 888745238                                        E- mail: nadya.markova@gmail.com Д-р Надя Маркова завършва медицина (МИ, Плевен) и придобива медицинска специалност „Клинична микробиология“. Защитава дисертация и получава академична длъжност „доцент“  в Институт по Микробиология към Българска академия на науките, където работи като изследовател- микробиолог повече от 30 години. Създава иновативна методика за откриване Прочетете повече…

Антибио-ароматограма, що е то?

Все повече хора посягат към етеричните масла като алтернатива на антибиотиците при различни гъбични и бактериални инфекции. Въпреки, че етеричните масла са природен продукт – те не са безобидни, защото са силно концентрирани, имат изключителна мощ и могат да бъдат опасни, ако не се ползват внимателно и по предписание от Прочетете повече…

Микробиологично изследване и консултации от доц. д-р Надя Маркова

(лекар и изследовател микробиолог) Тел. +359 888745238 E- mail: nadya.markova@gmail.com. References: 1.Markova N. L-form bacteria cohabitants in human blood: significance for health and diseases. Discovery medicine. 2017 May 28;23(128):305-13.  2.Markova N. Dysbiotic microbiota in autistic children and their mothers: persistence of fungal and bacterial wall-deficient L-form variants in blood. Scientific Прочетете повече…

Проучване показва, че приложението на стволови клетки от пъпната връв води до устойчиви ползи за болните от МС

автор: JOSE MARQUES LOPES, PHD Бе установено, че лечението със стволови клетки от човешка пъпна връв е безопасно и води до устойчиво подобрение както по отношение на двигателните нарушения, така и по отношение на мозъчите лезии, при пациенти с МС. Проучването, “Clinical feasibility of umbilical cord tissue-derived mesenchymal stem cells Прочетете повече…