Конституционният съд на Р. България трябва да отмени и противоконституционния 24 часов 7 дни в седмицата достъп на ДАНС до личната информация за децата ни в информационните фондове на МОН осигурен с ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 7 април 2020 г.
Децата ни не са престъпници!
Долу нечистоплътните ръце на управляващите от децата ни!

Скъпи родители, братя и сестри българи, днес научаваме, че все още в България, Слава Богу, държавността не е напълно погубена!

Днес, 14.07.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 3/2020 г., с което единодушно обяви за ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ чл. 81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./, които дават широки права на доставчиците на социални услуги да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица.
В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно.

Така Конституционният съд отхвърли погазването на родителските права и тези на хората в неравностойно положение, включващи насилственото влизане в домовете им, събиране на лична информации за децата и социалния им статус, и за натрапването от социалните на платените им услуги, регламентирани в ЗСУ.

С този закон се нарушават изконни, осигурени от Конституцията на Р. България, човешки и родителски права.

С този закон управляващите, подвластни на чужди господари, въвеждат официално новото еничарство!

Нека припомня, 29 закони бяха променени и бяха създадени безпрецедентни още няколко нови, един от които е ЗСУ, целящи унищожение на традиционното християнско семейство и отчуждаване, и настройване на децата срещу собствените им родители с цел насилственото им извеждане от семействата, посягане на невинността им, унищожаване на душите им, съсипване на психическото им и физическо здраве със задължителното им обхващане в сексуалното образование от предучилищна възраст, която именно за тази цел също бе намалена на 4 години.

Решението за задължителното сексуално образование също бе узаконено на тъмно по време на карантината с приемане на „Мини ИК“. И докато БПЦ от години се бори за въвеждането на часове по Вероучение в учебната програма, без успех, преди месец без дори да разберем, децата ни бяха обречени на задължително обучение в похот и разврат от най-крехка възраст, стартиращо официално от началото на учебната 2020 г.

Но аз питам с това решение на КС ще се отмени ли влязлото в сила чудовищно споразумение на тъмно, докато бяхме заключени под карантина, между ДАНС и МОН за осигуряване на 24 часа, 7 дни в седмицата достъп на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката чрез ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 7 април 2020 г.?

ДАНС получи достъп до данните за всички студенти и ученици в България

Кому са нужни тези данни и не обслужват ли те сатанинските антидетски и антисемейни политики, узаконени със същия този Закон за социалните услуги, провеждани системно и наложени от нашите безродни и безбожни управляващи и техните институции МТСП, ДАЗД, АСП, МОН, МЗ и 130 соросоидни НПО-та, техни инструменти, от началото на 2000 година?!?

Престъпници ли са нашите деца, че ДАНС ще иска постоянен достъп до личните им данни, или тази информация е нужна на новосформираните мултидисциплинарни екипи към АСП при общините, за да набележат своите жертви, социално слабите семейства, които изобилстват днес, (по официални данни над половин млн. са безработните), на които ще могат да отнемат децата по критерий бедност без прокурорско постановление, съд и присъда, за да ги предават на „платени приемни семейства“, най-вече от ромски произход, в другите страни предимно от ЛГБТ общността.

Самият факт, че на самотен родител или социално слабо семейство държавата мащеха осигурява 290 лв. помощ за отглеждане на едно дете, а на приемно семейство, в което насилствено се предава детето, сумата стартира от 700 лв., като към нея се добавят и тези 290 лв., които родителите също трябва да преотстъпят на тези хора, е чудовищен!!!

Това е бизнес с най-скъпото ни, с децата ни, които не са наши, а подарени ни от Бога и Той ни е вменил да ги отглеждаме, възпитаваме в Неговите ценности, да пазим невинността им с една единствена цел, да се увеличава Божието Царство!

Ако позволим това посегателство над най-свидното ни, Бог ще съди не само злите гении, които стоят зад тези сатанински политики, но и нас, родителите за съучастие.

Бог не ни е съчетал в брак за похот и разврат, за задоволяване на нашите страсти!

Бог не ни е създал за да убиваме децата си!

Бог ни е създал по Свой Образ и подобие и ни е заповядал да се плодим и множим за Слава Божия, да обладаваме земята и да се борим с греха и неговите слуги!

Кои са слугите на сатаната?!?
Тези, които съучастват в кроежа за унищожение на душите на децата ни и на българското православно традиционно семейство!

Страшно е, когато това е самата държава и нейните институции!

Само заради тези сатанински политики на геноцид спрямо децата и народа на България, спрямо семейството, управляващите трябва да си отидат и да бъдат съдени за предателство спрямо държавата и народа, за търговия с децата ни, за геноцид спрямо болните, бедните и бездомните, за невиждана корупция и разпродаване на природните ни богатства, за злоупотреба с власт и поддържане на олигархични кръгове, за съсипване на здравеопазването, родната ни икономика и селско стопанство, национален малък и среден бизнес, за потъпкване Конституционните ни права и свободи, на свободата на словото и изповядване на Православната ни вяра!

Никое управление, в историята на България до сега, не си е позволявало такъв диктат, дерибейщина, наглост и цинизъм!

Бог вижда всичко и поругаван не бива!

Нека ние се каем за греховете си и постоянно се молим като ниневийците, защото всички много съгрешихме, на Содом и Гомор се оприличихме!
Бог помага на покаялите се народи, а на развратилите се въздава справедливо!

Нека помним Содом и Гомор!

Нека знаем съдбата на Вавилон, защото ние я живеем!

Кой е Вавилон днес – ЕС, а ние, отново сме вкарани като стадо на заколение заедно с децата ни в този съюз на злото от управляващите, без да искат нашето мнение!

Нека се покаем, братя и сестри, верни православни българи!

Нека се изправяме в чистота пред Безначалния, Всевишния, Твореца на всичко видимо и невидимо, Вседържителят, Истината, Пътят и Живота, Началото и Краят, Който скоро отново ще дойде в Слава да съди народите, живите и мъртвите за делата им!

„Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;
Въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;
Поклонете се Господу със свето благолепие.
Трепери пред лицето Му, цяла земьо!“
Псалом 95

Помощ ще ни дойде само от Господа!

Бог да ни вразуми, доведе до покаяние и помилва.

В името на Иисуса Христа, Спасителя нашего, Отче наш, спаси и съхрани децата на България!
Амин!

Мая Стоянова

Снимка: constcourt.bg